is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia ten opzichte van den laatstgenoemden afstand. Brengen wij nu een doorsnede abcd aan met een vlak evenwijdig aan het eindvlak en op den oneindig kleinen afstand i daarvan, dan kunnen wij zeggen dat in de tot een

P L, die loodrecht op H P en Ci P staan, stellen de magnetische krachten voor, die door den stroom in D A en B C worden teweeggebracht. Volgens de wet van Biot en Savart is de grootte van deze krachten

au pjn

4TX HP2 LHPU'

Daaruit vindt men gemakkelijk voor hunne resultante P R, die in het verlengde van F P valt,

r a'in

lixflP' LH PJJ (13)

De k^acht door den stroom in de geheele strook ABCD uitgeoefend is klaarblijkelijk het dubbel hiervan.

Wij kunnen nu, wanneer wij de geheele klos door vlakken loodrecht op de as en op een afstond J van elkaar in zulke strooken verdeelen, op elk

vierkant gevouwen oneindig smalle strook tusschen ABCD en abcd een stroom van de sterkte ij loopt; wij kunnen verder rekenen, alsof die stroom langs de lijn ABCD rondging.

Fig. 422 is geteckend in een vlak dat door de as F P loodrecht op BC en D A gebracht is, en die zijden in G en H snijdt. De vectoren P K en