is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterkte in de keten E A B E, R de geheele weerstand in die keten, rpi q de weerstand van het stuk I» Q, dan kan men voor (36) schrijven

e = ir,'.q

en heeft bovendien

E

4 ~ TC'

waaruit ter vergelijking van e met E volgt

_£_ __

E R '

Men kan ook, zonder R te kennen, de electromotorische kracht van het element e vergelijken met die van een tweede element e', dat men bij een herhaling der proef in plaats van e bezigt. Blijft nl. de keten E A B E onveranderd en moet men, terwijl het punt P op zijne plaats wordt gelaten, bij de tweede proef, om de galvanometernaald te doen stilstaan, de negatieve pool van e met een punt Q van A B verbinden, dan is de verhouding der electromotorische krachten

-=*TJbJL

e'

Als A B overal dezelfde dikte en dezelfde eigenschappen heeft, mag men voor de verhouding der weerstanden die van de lengte der stukken P Q en P Q' nemen.

De thans beschreven handelwijze heeft het eigenaardige dat het element e, op het oogenblik waarop men de electromotorische kracht bepaalt, door geen stroom doorloopen wordt. De electromotorische kracht neemt soms een andere waarde aan, wanneer het element een stroom geeft.

§ 520. Electrisclie stroomen in een net van geleiders. Het in Fig. 4S5 voorgestelde geval onderscheidt zich van een gewone stroom verdeeling (Fig. 432) door de aanwezigheid in den tak P G Q van de electromotorische kracht e. Nog meer ingewikkelde gevallen zijn mogelijk; men kon b. v. in Fig. 435 ook in den tak P Q een element plaatsen, of in de verschillende takken van Fig. 434 electromotorische krachten laten werken. Door de beginselen die in dit hoofdstuk zijn uiteengezet, kan men in elk willekeurig net van geleiders de stroom-