Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meter, ingericht als een galvanometer of een ampère meter, van zeer grooten weerstand, waarvan dan de uitslagen recht-: streeks een maat voor i, en indirect voor V,, — V, opleveren. Is zoodanig instrument in volts geijkt, dan noemt men het een voltmeter.

§ 522. Arbeid van de electrische kracht. Er werd reeds herhaaldelijk op de overeenkomst tusschen een waterstroom in een nauwe buis en een electrischen stroom in een metaaldraad of in een anderen geleider gewezen. Wanneer wij ons van de theorie der electrische vloeistof bedienen, moeten wij ons voorstellen dat dsze van de metaaldeeltjes een met een wrijving vergelijkbaren weerstand ondervindt; om dien te overwinnen moet op de electriciteit een voortdrijvende kracht werken. Deze is de electrische kracht (§ 431), die uit de in § 501 beschouwde potentiaalverschillen voortvloeit, en die bij de beweging der electriciteit een zekeren arbeid verricht.

Beschouwen wij twee loodrechte doorsneden van een draad, op den oneindig kleinen afstand l van elkaar, en stellen wij de grootte van de doorsnede door a voor, de grootte van den druk in de vloeistof (§ 436) aan de eerste en de tweede doorsnede door p en pde waarden van den potentiaal op die beide plaatsen door V en V', zoodat als er in de volumeeenheid N eenheden electriciteit aanwezig zijn,

y _ V — P ~ P N

is

Wij onderstellen dat p>p' en dus V > V' is. Op de electrische vloeistof tusschen de doorsneden werkt dan een kracht (P — p') <r — (V — V') N s-, . . . . (37) dus, daar het beschouwde deel Na- / eenheden der vloeistof bevat, op de eenheid electriciteit een kracht

(V - Y') N <7 _ V - V' Nr i ~~ / '

waaruit blijkt dat ook nu, evenals vroeger in een dielectricum (§ 431) de electrische kracht door het potentiaal verval per lengte eenheid bepaald wordt.

Sluiten