is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als warmte te voorschijn komen op de plaats zelf, waar de werkingen plaats hebben. Anders is het in een element dat een stroom geeft. De warmte wordt geheel of gedeeltelijk gevonden in den sluitdraad en in 't binnenste der vloeistoffen Deze ^veelheid warmte wordt dus niet ontwikkeld op de plaats der scheikundige loerkingen, wel een bewijs dat deze onder zeer bijzondere omstandigheden gebeuren.

§ 534. Verklaring der werking van galvanische elementen. Van belang is nu de vraag, door welk mechanisme scheikundige krachten een potentiaalverschil teweegbrengen, hoe het komt dat scheikundige werkingen afhangen van de aanwezigheid van een sluitdraad, eindelijk hoe een warmteontwikkeling op een andere plaats kan worden gevonden dan de verbinding waaraan zij beantwoordt.

Zonder op dit alles een volledig antwoord te kunnen geven kunnen wij ons toch eenig denkbeeld van de verschijnselen vormen. Daartoe houden wij ons aan de onderstelling (& 530) dat m electrolyten de ionen electrisch geladen zijn, en dat dientengevolge de beweging der ionen en de electriciteitsbeweging onafscheidelijk aan elkaar zijn verbonden. Bij de ontleding door den stroom worden de ionen voortgedreven door electrische krachten; zij kunnen echter ook beicogen worden door krachten van anderen aard, en dan ontstaat tegelijkertijd een electriciteitsbeweging.

Plaatsen wij een plaat koper en een plaat zink in verdund zwavelzuur, voorloopig zonder de uit de vloeistof stekende uiteinden met elkaar te verbinden. Het zink trekt dan het >Sü4 uit het zwavelzuur aan; eenige molekulen S O geven aan die aantrekking gehoor en verbinden zich met het metaal. Dit kan intusschen niet voortgaan. De bedoelde molekulen geven nl. hunne negatieve lading aan het zink af, en zoo ontstaat een afstooting tusschen het metaal en de aankomende gelijknamig geladen S 04-deeltjes. Weldra is een toe- \ stand bereikt, waarin er evenwicht is tusschen de scheikundige aantrekking en de electrische afstooting die het S 04 van het zink ondervindt.

Inmiddels heeft iets dergelijks ook aan de koperpool plaats, )