Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaald als passende bij de wenteling over een hoek kleiner dan 180°, waardoor de richting van het stroomelement in die van de magnetische kracht kan overgaan.

Verder heeft de magnetische kracht in a, nl. de kracht die op een daar geplaatste eenheidspool zou werken, volgens het aan het slot van § 482 gezegde, de grootte

h=ïï,■[>--?}

men mag dus blijkens (1) voor de grootte der electromagnetische kracht schrijven, als men ab = <s stelt

K = i 7 H sin (2)

waarin men, daar een hoek en zijn supplement denzelfden sinus hebben, onder <p ook den hoek ba H mag verstaan, dien het stroomelement met de richting der magnetische kracht maakt.

Om tot deze uitkomst te geraken was het niet noodig aan te nemen, zooals in Fig. 443 ondersteld is, dat de hoek baH stomp is. Die hoek kan even goed recht of scherp (Fig. 444) zijn.

element dat zich in een magnetisch veld bevindt, onverschillig waardoor dat veld is voortgebracht en op wélke wijze het van punt tot punt verandert, altijd een kracht icerkt, loodrecht op het vlak dat men door het element en de richting der magnetische kracht II in het beginpunt daarvan kan brengen, en wel in een richting die past bij een wenteling over een hoek, kleiner dan 180°, van de richting van den stroom naar die der magnetische kracht, en dat de grootte der kracht wordt gegeven

Het onderzoek heeft geleerd dat men van de ponderomotorische werking op stroomgeleiders in alle gevallen rekenschap kan geven, wanneer men het nu afgeleide verband tusschen K en H als algemeen geldig beschouwt. Wij zullen daarom aannemen dat op een stroom-

Sluiten