Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

™ dettÏÏ^t-T,/'"* me' "» *""» *»

Wat het getal * betreft, de waarde daarvan is niet voor

£ inh~

"'■V' dat van het aardmagnetisme) 2000 i 3000 min

ZreZ eTsehtT '°° °f 2°° ^ °"> «■•—£>ï

s™ zulta w^T ^ Z°0Veel ra08e]i)k te vereenvoudigen, zullen wij aannemen Jat voor elke ijzersoort » een stand

maTei ZwaTerni6bli',hPrVe" °"S 66,1 TOOrs'e|l">e « ™> te naken, wat ei bij het magnetiseeren van het ijzer in h*t

ZZlTT' 7 bePale" 008 d™ ™ «* de theorie vm

* axa\ ell in haar algemeenen vorm.

Om de verschijnselen bij het ijzer te beschrijven maakt men m deze theorie van twee grootheden gebru k die men

tZZ hekmCht 6n de ^netiscke inductie noemt en waarvan men in zekeren zin de tweede als het gevofe vaï de eerste kan beschouwen g an

ken Wiigzu l f P°01 mGt de e6nheid van sterkte weren. Wij zullen deze magnetische kracht altijd door H voorstellen, zoodat binnen de holte

• n , H=> [H - 4 7r j]

is. Onder de magnetische inductie, de grootheid die ons zal d.enen om den toestand, als het ijzer er is aan te 1 vergaat «„ <fo tMs,„Ue ^ ^

ben, wanneer de windingen de stroom ,< j liep die •ooah

£HH

Sluiten