is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0,99983. Water gedraagt zich op dezelfde wijze als bismuth, maar de coëfficiënt ^ is nu nog minder van 1 verschillend.' Stoffen waarvoor u> 1 is worden paramagnetiscli, en stoffen \ waarvoor n < 1 is, diamagnetisch genoemd.

d. Bevat de holte van de klos alleen aether, dan is er mets weg te nemen; er is nu geen verschil tusschen B en H en men mag * = l stellen. Hieruit blijkt dat men, als een magnetisch veld alleen aether bevat, naar willekeur van de magnetische kracht of de magnetische inductie mag spreken • wij hadden de grootheid H waarvan in het begin van het vorige hoofdstuk gesproken werd, ook de magnetische inductie kunnen noemen. Voor lucht is nl. het onderscheid tusschen B en H zoo klein, dat men er van mag afzien.

e. In werkelijkheid is het niet waar dat na het verbreken van den stroom in de klos een daarin geplaatste staaf ijzer zijn magnetischen toestand geheel verliest; er blijft daarvan een grooter of kleiner deel over, dat men remanent magnetisme noemt. Staven van hard staal kunnen door geschikte bewerkingen blijvend gemagnetiseerd worden. Dit zijn de bekende permanente magneten.

Men kan nu ook in het binnenste van een staaf ijzer die eemg magnetisme heeft behouden, of van een permanenten magneet van de magnetische kracht en van de magnetische inductie spreken. Men houdt zich daarbij aan de boven gegeven definitie. Verbeeldt men zich in een zeer langen en dunnen magneet een eng kanaaltje (verg. deze §, «), dan bestaat daarin een door de polen van het overblijvende deel uitgeoefende magnetische kracht, die echter, juist omdat de staaf lang en dun is, alleen nabij de uiteinden merkbaar is Ziet men er geheel van af, dan kan men zeggen dat in het binnenste van zulk een staaf de magnetische kracht 0 is, en men had dan ook, om de magnetische kracht te krijgen' de staaf even goed geheel kunnen wegnemen. Wil men daarentegen de magnetische inductie vinden, dan moet men, terwijl men de staaf wegneemt, den daaraan aequivalenten stroom aanbrengen. Let men nu op de richting die deze moet hebben, en op die van het magnetische veld binnen een klos, dan'