is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitkomende. Er ontstaat dus bij B een noord- en bij A een

nu een ko6 ? ^ ^ gemagnetiseerde staaf ondervindt die ni° elVWrb? Wij 0pmerken dat de werking uitaeoefpnd T , "nmaal gemagnetiseerd is, wordt

was 12 <1™) 7 ^ ^ mU M Vdd' het

staaf naar ? , T %H W<XS gePlaatst- Het koppel drijft de veld heeft Waarblj de lenSte de richting van het

lende °P em $tukje ijzer dat in ^schil--

maand T Zl T? afmetingen hee^ zo^ra het in een

2112 *2 ftf# 1 . niet homogeen - ****** icordt,

lijnen tracht"/ • Z r 9r°°tste afmetin9 langs de krachtwm« \ t achten. Hierop berust een methode die dik-

maken °SWt T ^ l0°P der krachtliJnen zichtbaar te ™ D: men nl- OP een plaat die zich in een mag-

daarvan ^die 'Tr'V!' ijzervijlse]' dan Plaatsen zich de deeltjes h-' iu ^ t mefc in alle richtingen dezelfde uitge-

ïeidheid hebben, met hunne grootste afmeting zoo goed mo-

dat m fS d,6 ^tlijnen; zij schakelen zich zoo aaneen da men den loop dier lijnen duidelijk ziet. '

§ 566. Uzer in de nabijheid van een magueet. De regel wat eTVbeurt V°n8e § 'iebben l6eren kennen' bepaalt ook

wat ei &ebeurt, wanneer een stuk ijzer in de nabijheid van een magneet wordt gehouden. J d van

In *ig. 45 7 ziet men b.v. hoe de inductielijnen loopen, wanneer

tegenover de noordpool N van een magneetstaaf M N een ijzeren staaf A B geplaatst is. Een aantal der lijnen loopen door deze staaf heen; waar zij erin komen

is een zuid- en wnnr

ZIJ er weer uittreden een noodpool.

de^r? Ai W°rdt nU d°°r d6 P00] N aangetrokken; dit is de welbekende aantrekking die de magneet op het ijzer uit-