is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ne^'z^r magneet^erSteeU' —„ vele stukken mag-

Men kan het ontstaan van den magnetische.! toestand bevorderen door aan het metaal, terwijl het aan magnetiseerende krachten is blootgesteld, schokken of stoeten te geven. Een staalstaaf b.v die in de richting der inclinatienaald wordt gehouden wordt door eenige hamerslagen blijvend magnetisch aarentegen kan ook bij een eenmaal gemagnetiseerde staaf het magnetisme door schokken of stooten verzwakt worden.

magneten gedurende langen tijd hun magnetisme onverzwakt te doen behouden, bewaart men ze zoo dat zij met, stukken ijzer een gesloten kring vormen. Tegen een hoefmagneet (Fig. 466) plaatst men het anker of poolstuk P Q, waardoor dan de inductielijnen zooals de pijlen doen zien, van de eene pool naar de andere loopen. Rechte magneetstaven kan men twee aan twee bewaren, zooals men

in l'w- A t* ft • .

ijzer voorstellen. * ' AB stukken week

Wij wijzen er nog op dat ijzer of staal overal gemagneti 1S' waar er inductielijnen door heen loopen. Zondert

men in gedachte een stuk uit het metaal af, dan kan men zeggen dat dit een noordpool heeft op de plaats waar de inductielijnen er uit treden, en een zuidpool waar zij er in komen. Daaruit volgt dat naast,

r zuiaP00i van het naburige metaal en naast

de zuidpool een noordpool ligt.

Bij hard staal, waar de inductielijnen vast aan tw verbonden zijn, blijkt het dat na een verMn " in werkeiijt el,t stuk een magneet i, HentSllt gemakt

breken.0 ^ gen'aS"etiseerde »>™Mald in stukken te

Bij sterke verhitting TerHe», een staalm,e,leet !ijn mBgM