is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegde de electromagnetische krachten leeren kennen, die

ITh"? ! ondervindt van het magnetisch veld dat be-

pn h J h stroom in den anderen. Tusschen deze krachten en de inductiewerkingen bestaat altijd het verband dat door de wet van Lenz wordt uitgedrukt.

de^rade^R beSC^wen w« het 8eval dat de twee ketens „ƒ• , , en CD (FlS- 46y) bevatten, die op kleinen

. nd eyenwijdig aan elkaar loopen. In de primaire keten .s een galvanisch e,ement E en in de secundaireTn gaiva

nometer G opgenomen. Wij stellen ons ter vereenvoudiging voor dat de ketens in het vlak van de figuur liggen.

Wanneer nu in de primaire keten een stroom in de richting EABH gesloten wordt, ontstaat er een magnetisch veld, waarin de

trek pa rh „ ^ . mciuctielijnen binnen den om-

en Ltrek in l. loop»., en dus buiten

en omtrek m de richting naar den toeschouwer toe het

Jat T J ?"ë doorsniJ'den- Een zeker aantal dezer lijnen gaan door den kring C D ft F imnn ™ w i ■ , Jnen

der In d^ich^Vc DgTd ^

J ae ricntlng der lijnen past, zal bij het sluiten van primairen stroom een secundaire stroom in de richting D C F G ontstaan, een stroom dus, die in den draad r r>

~ ^ :°0Pt 3,8 de Sm io aT de

He ligt voor de hand, de oorzaak van dezen inductieftm™, v<x,ra te zoeken in een werking tusschen de SCTb e°

» ' 6 h6t m°htSt "» 6lkaar w°

dnnrn Str0°m dle in em geleiddraad ontstaat, wekt in een '

££:rm dmad "u