is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pen is wordt dof/dif'veld bepa^ WSaraan hij 0nderworontdekt en™u°™fo°d"rezr^Jfn TCrden'lMr A»i™Efl820)

«. Va"trtrs^rt:an twee

daarin vooreerst de positieve richt"8 g6g6Ven zi->n' kunnen wij wat wij nu op de in & 574 1 ,Van rond£an|? kiezen,

Wij onderstellen dat in dl Z P 6 Wijze zullen d~n. krachten E, en E werkp '* "! <lngen de eIectromotorische ke.«ns de n" "k"' °0if»"b,ik <•

door r, en voor. ' * bestaan- °e weerstanden stellen wij

stroom -^eUst Chfn^nTf6

sche kracht H, teweer breno-t f6 eede een magneti-

boek o, met elkaar^ maken Dan ^ ^ ^ krachte» ee» bestaande magnetische tracht H 'door 'Ve,'k"liJkl»iJ

t. stellen.^ De veldsterkte „„rdt dlj bepa^ an 1 ~r * h, h2 cos <2> 4- h 2

magneüsch arbeidsvermogen per volume-eenheid door

' + ^H1 H2 cos vp -f H22) j [£ (h,2 + 2 h, h2 cos <p + h2*)l ! ■ ■ (27)

T"di - V '■ 'oven-

de tweede „et ;f en T «

elST^tU""e" b"z:: ^ ï

te reJ^ZZl T, °7 """"«l

«««."e,,, ifh„ a; z fr,T "tgehee,e »p

kunnen worden voorgesteld als p arbeidsvermogen moet

™» b- eerste k £,?. M T f™

derde met *2J. Wanneer L P p ' t ï met ®' *» en het den vorm en den ouderlingen stand 2,C°effi°]enten zijn< die van tueel aanwezig ijzer afhano-en -' n ' ^■■ ra en van eventische arbeidsvermogen

gangen, zullen wij dus voor het mag,"" i Li «is + P ij + f L2 «jï .... (Sg)