is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na.rie»°'™™n j hf er°' bescl">l"'«». <!« wieselstroomen

orzttrhiXTt ™reid- °m *- v°°r

dienen^dTtóei 7°'^ ^ M terU«leideu van den stroom dienen, de uiteinden A en B 2ijn met de polen van de wissel-

stroom machine, en de uiteinden A' en B met de toest 1 1

zrw■ rehirren ieleid moeteu worden<

evenals wij „u van A naar B een ]ijn AC]j ^ ^ ncum getrokken hebben, en de electrische werking daar langs

door «£ hebben voorgesteld, kunnen wij ook een lijn A'C'B'van

tiaalverschil tusschen A' en B' noemen.

Terwijl

le arbeid is, die in den tijd dt door de wisselstroommachine op de geleiding gedaan wordt, is op dezelfde wijze

^

•aarmef A^l^B0' T!' «t*" "0rdt °P d>

waarmee A en B zija verbonden. Uit de wet van het behond va» arbeidsvermogen volgt aanstonds Jat de f'°d

ner „„et aj„ da» de eerste; het verschil moet beantwoorde!, n de warmte die m de verbindiegsdraden ontwikkeld wordt en waaraan een deel van het arbeidsvermogen van de stroommachine wordt verspild.

Om dit te bevestigen stellen wij door <£ de aler-fr,'^ Wng langs den draad AA' en Lr «/

voor, waai ij wij de door de pijlen aangegeven richtingen