Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ee fT t0e" ,e" 3 V0Cr ™ ^ectriciteit plaats, dan ontstaat

den 7 T be,UrteIlngS P08itieve en negatieve ladingstoestanden di. zich achter elkaar langs de lijn voortplanten Daarbij

heeft men in eiken geleider electrische trillingen in de richting lengte eu op een bepaalde plaats in het dielectricum een wisselend electrisch veld. In de doorsnede die in Fig. 483 is aangegeven, en eveneens in elke andere, zullen een dielectrische met 111 e richting der pijltjes eii een tegengestelde

r ; 8ar ?mSBe e°; de ^ctriciteit gaat in elk punt langs de daardoor loopende verplaatsingen l.een en weer.

lo" h,°e d6Ze ,electrische trillingen in het dielectricum loodiecht op de voortplantingsrichting staan.

VOOrtil,b?<><",H° er "n """ " "8i,ie,,• 'lat " biJ

Z1P K7, T lr"li"ee" elt e«v"' bepaalde ^If-

lincf f . ™> ^ v°ertplantingssnellieid en de» lil-

bngs^ samenhangt „p de wijz, die wij io § ^

„ v. rv °',llerstelle" dat goMeng.e zeer groot is

verg., t , rfen afs(an(i ^ taea seie.dera ^

' P"°,zal' vergelijking met dien afstand, de ladingstoestand slechts lantaarn langs ,1e lijn veranderen en mag men

„nfd. Tt""'>i"s0,,• "»»'» die in Hoofdstnk XIV voor een eo den ,t„r werden opgesteld, die over sijn geheele „i,ges,„kttieid op dezelfde wijze geladen is.

ovSeen\na^ Seda'!ne ^ Hjn d°°r met twee vlakke» ^e

deelte p A 73,1 Staa"' da" i8 het uitgesneden ge-

eelte een condensator, waarvan de capaciteit evenredig met / is.

een «oefT" tT ^ ^ capaciteit schrijve» ° L Hierin is (J een coëfficiënt die van den ouderlingen stand en de afmetingen

der doorsneden (Fig. 483) afhangt, en dien wij de capaciteit per lengte eenheid kunnen noemen.

Met r zullen wij den gezamenlijke» weerstand der twee gelexde.s per lengte-eenheid aanduiden, zoodat rl de som van de veerstanden is van de twee door de straks beschouwde vlakken uit de geleiders gesneden stukken.

Voor wij bijzondere gevallen beschouwen, merken wij in het algemeen nog op dat, „„ijl boven „1.,,, van de ui,joden A t ei ge eiders gesproken werd, ook moet worden gelet op

Sluiten