is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meters per seconde voortplanten. De amplitudo zou daarbij over

een afstand van 100 kilometers ongeveer 2,2 maal kleiner worden.

Dergelijke getallen gelden ook voor een ijzeren telegraafdraad van dezelfde dikte, die eenige meters boven den grond is uitgespannen. De grootere weerstand zou in dit geval tot een kleinere voortplantingssnelheid leiden, maar de kleinere capaciteit weegt hier tegen op.

Houdt men in het oog dat bij voortplantingssnelheden zooals de bovengenoemde, en bij 100 wisselingen per seconde, de golflengte een 800-tal kilometers bedraagt, en dat dus de phase langs de lijn zeer langzaam verandert, dan is het begrijpelijk a in menig geval van die phaseverandering mag worden afgezien en mag worden aangenomen (§ 592) dat overal in de lijn dezelfde stroom bestaat.

Op dergelijke wijze als de voortplanting van trillingen, kan men ook die van plotselinge evenwichtsverstoringen (telecraplnsche signalen) beschouwen. Dit vraagstuk is ingewikkelder en wij vermelden alleen dat daarbij dergelijke voortplantingssnelheden bestaan als de bovengenoemde, zooals ook door waarnemingen is bevestigd.

In lig. 484, die een overlangsche doorsnede door de geleiders AA' en f voorstelt< 18 1,1 de v°ortpIantingsrichting de as O X getrokken Wij kunnen de plaats van een loodrecht daarop staande doorsnede m n door de

coordinaat .r bepalen en den oneindig kleinen afstand van twee op elkaar volgende doorsneden m n en m n door $ aanduiden.

Zij langs een willekeurige lijn, zooals m n, die in het vlak van een loodrechte doorsnede van AA' naar BB loopt, IÊ de electrische werking van m naar *, ,n elektromagnetische maat uitgedrukt. Wij zullen bewijzen dat een toestand mogelijk is, waarin

<Ê = *cos (18)