is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maat, bedraagt dus — Daaruit volgt voor de lading van A A' per lengte-

eenheid — U; en voor de lading van mm': — l£ Dit is in electrostatische

6 c

eenheden uitgedrukt. In electromagnetische eenheden bedraagt dus die lading

C C . 2t / x \

-2l£i = -ai cos \J--J (21)

Het is nu duidelijk dat de in zekeren oneindig kleinen tijd r plaats hebbende verandering dezer lading gelijk moet zij" aan de hoeveelheid electriciteit die in dien tijd meer door de doorsnede m dan door de doorsnede m stroomt, d. w. z. gelijk aan

(l-!')r = -(lrJ (22)

Voor de bedoelde verandering der lading vindt men uit (21)

2 t C a . 2 t / x ~\

sin T {*--),

zoodat

2 t C a . 2i / .r

e'T Sln T V~^) = Q-

moet zijn.

Dit is alleen mogelijk wanneer de coefficienteu van sin —J

in de beide leden dezer vergelijking overeenstemmen en wanneer de termen in (i, die een cosinus bevatten, elkaar opheffen. Met het oog op (20) besluiten wij dus

C 2 q 2 *

* = 77 en 9 = 57, • • • ' • ■ • • (23)

waaruit de formule (17) voor de voortplantingssnelheid volgt.

De vermindering der amplitudo kunnen wij als volgt bepalen. Daar 3 oneindig klein is, mag men stellen

1~ ?* = , } f 1 + 9 s

Hij de voortplanting over een oneindig kleinen afstand 3 wordt dus de amplitudo ] -(- q 3 maal kleiner. Over u maal dien afstand 3 wordt hij

(1 + <1 J)"

maal kleiner. Zal nu nS gelijk zijn aan de golflengte Tv, dan wordt dit

(1 + q J) i ,

of, als men q 5 = e stelt, en de tweede der vergelijkingen (2H) in aanmerking neemt,

2i / 1 j 2 t

(l + o * = |(i+ ,)"«( '