is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z\ïz d" * -*

magnetische energie. ctrische en voor de helft

z'T,,: e,KSr ZTZ'2!ZT "

staan, als m„ '% > ' "»""«» d„,„ „nt.

kon bewegen. De ee.fw' "'ei S™"** l,ee" e" ™'

va,, iicht"ta„ „;:z ;r';a;rt7rp men

gangspiint een enkel frillo i ' i '' me" Z ^et Ll''-" stand i„ d, „Jri„t,d U""t ® Ctr0" "an den toe-

I 600 in het ireval »■„, ,1 " kelielfde wat in

Oaal hel electro,, ]»„g8 de'Bj.'pTiVX"'™

T-£m. .«Iir

ia. £ *ïe O n"'® ° , Leblr"en d,t d™ >"*

OM i„ h,t geheel ;.Ï,D-r - W. de * wij hier l;i7lZtrr"km n™b!'"">'m

X: rS

beweging van het «Wt™ • cirkelvormige

ond.S4 rr. el:7d,riri,iin^ ^

schil ontbinden, en men kan zirh ' trilhngstijd phasevergeheele uitstraling vlen l " ^Y00^"* ™ de trillingen elk op zich zelf hebben W ^

de Tichting'VQ heeftdeenedTdder b°Vengen0emde middellijnen dar teekelg

teweeg brengt, wel echter de tweedoen dlT^TÏl *7° h<iht lijn OM rechtlijnig gepolariseerd li^f , ZI "gS de

van alle richtingen die in het vJTan^