is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Bij een centrifugaalregulateur (Fig. 90, § 106) is AM = / en mag van het gewicht der stangen worden afgezien. Hoe ver stijgen de bollen bij n wentelingen in de seconde?

<3. In het geval van Fig. 79 (§ 100; is ml = 2 KG., m, = 3 KG., vi — M. cn vi — 0,5 M. per seconde. Hoe groot zijn de snelheden na de botsing: a wanneer de lichamen volkomen onveerkrachtig, & wanneer zij volkomen veerkrachtig zijn? -Met hoeveel wordt in het eerste geval het arbeidsvermogen van beweging verminderd? Dezelfde vragen te beantwoorden, als de lichamen zich in tegengestelde richting bewegen.

7. Aan een staaf, waarvan het gewicht mag worden verwaarloosd en die als een slinger om een horizontale as aan zijn boveneinde kan draaien, hangt een houten blok dat P KG. weegt; de staaf is a M. lang. Als nu een kogel, die p KG. weegt, met een snelheid van v M. per seconde in het blok wordt geschoten en erin blijft, hoe hoog stijgt dit laatste dan op?

8. Op een regelmatig vierhoekig prisma van hout (spec. gew. 0,7; hoogte 2 dM, ribbe van het grondvlak 1 dM.) is een regelmatige piramide van ijzer (spec. gew. 7,8; hoogte 0,5 dM.) bevestigd, waarvan het grondvlak juist op het bovenvlak van het prisma past. Over welken hoek kan men liet lichaam om een der ribben van het op een horizontaal vlak geplaatste grondvlak opwaarts wentelen, vóór het omkantelt?

9. Op een lichaam werkt een koppel met krachten van 10 KG. en een arm van !i M. Welken arbeid verricht dit bij een wenteling van 1° om een as, loodrecht op het vlak van het koppel?

10. Ten einde het verschil te bepalen van twee 100-gramstukken A en li uit een gewichtsdoos, en tevens de lengte van de armen der balans te vergelijken, heeft men eerst A in de schaal rechts en B in de schaal links geplaatst en daarna de stukken verwisseld. Men heeft bevonden dat in bet eerste geval links 150 mgr. en in het tweede geval aan diezelfde zijde 210 mgr. moet worden bijgevoegd, om evenwicht te maken. Wat kan men hieruit afleiden? (Stelt