is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men de gewichten A en B, in milligrammen uitgedrukt, voor door 100000 (1 +*) en 100000 (1 +,), dan zijn x en y kleine breuken, vergelijkbaar met fö'8yöö en „VA®Van deze vier breuken kunnen de tweede machten en de onderlinge producten worden verwaarloosd, terwijl men van de fout in de gewichten van 150 en 210 mgr. mag afzien).

11. Een bak die de gedaante heeft van een rechthoekig parallelepipedum, lang 3, breed 2 en diep 1,5 M, is ten boorde toe met water gevuld. Men vraagt den druk tegen eiken zijwand.

12. Een lichaam dat ongeveer 8 gram weegt, en waarvan het soortelijk gewicht nagenoeg 2,5 is, wordt eerst in lucht en dan onder water gewogen. Tot in hoeveel decimalen nauwkeurig zal men daardoor het soortelijk gewicht kunnen bepalen, als men bij elke weging een fout begaat van hoogstens 1 milligram ?

13. Een cilindervormig lichaam (areometer), aan het benedeneinde met een gewicht bezwaard, zoodat het in vertikalen stand drijft, is van een schaal verdeeling voorzien. In water zinkt het tot den deelstreep 0, in een vloeistof met het soortelijk gewicht 0,807 tot den deelstreep 100. Als het nu in een derde vloeistof tot den deelstreep 37 inzinkt, hoe groot is dan het soortelijk gewicht dier vloeistof?

14. Twee Maagdeburger halve bollen hebben een middellijn van 1,2 dM. Welke kracht is noodig om ze van elkaar te scheiden, als de barometerstand 760 mM. is en de lucht binnen den bol een spanning heeft van 50 mM. ?

15. Een overal even wijde en aan het boveneinde gesloten buis is op de wijze van een barometerbuis in een diepen kwikbak geplaatst. Hij is van deelstrepen voorzien, die 1 cM. van elkaar staan, en bevat een hoeveelheid lucht. Bij een zekeren stand der buis staat het kwik daarin 13 cM boven dat in den bak, terwijl de lucht een ruimte van 10 afdeelingen inneemt. Hoe ver stijgt het kwik als men de buis 20 cM. opheft? Barometerstand 76 cM.

16. Op twee punten van een gasleiding, die 10 M. in hoogte verschillen, ziju manometers aangebracht, in welke het