Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schommel tijd I 290. schroeven I 263, 274. schroeflijn 1 38. secundaire batterijen II 447. sinusboussole II 388. sinusoïde II 9. sirene II 4.

slinger I 147, 200, 285. slingeringen I 68. smelting I 225. smeltingswarmte I 206. smeltpunt I 443. snaren II 8. snelheid I 66, 85, 87. snelheid van hot geluid II 57. Snellius II 79.

Soleil, saccharimeter van, II 236. somtonen II 40. soortolijk gewicht I 117. soortelijke warmte I 207. soortelijke warmte van gassen I 368. soortelijke weerstand II 397. spannning I lüi), 254, II 353. spanning lang» krachtlijnen II 282. spectrometer II 148. spectroskoop II 145. spectrum II 146. 159. 200.

spherische aberratie II 131, 198. spiegels, bolvormige II 87. spiegols, vlakke II 74. spiegelallezing II 140. spierkracht 1 106

staaf, trillingen van een veerkrachtige

II 11, 18, 49, 57.

6taande golven II 11, 52, 65. stabiel evenwicht I 237. stemvork I 81, II 18, 40, 69. stoomwerktuig I 382. stoot I 140. straling I 221.

stroomen door concentratie-verschillen II 452.

stroomverdeeling II 411, 416. stijghoogte I 465. subtractiekleur II 231.

teekenprisma II 136. telefoon II 548. temperatuur I 203. temperatuurevenwicht I 374. terugkaatsing II 63, 73, 188. thermodvnamisrhn h*>ar>hn,.nr;n~<... i vn*

thermo-electrische stroouien II 453,

thermometer I 203, 434.

Thomson, electrometer van, II 307 308.

toonhoogte II 2.

Tokricklli, wet van, I 329.

torsie i 418.

totale terugkaatsing II 81. traagheidsmoment I 285. traliespectrum II 200. transformatoren II 524, 542. transversale trillingen II 15. trillingen 1 68, 77, 142, II 1. trillingen, electrisehe II 550, 571, 575 580 trillingen, licht- II 152 trillingen van een electron II 584. trillingen van een met vloeistof gevulde

veerkrachtige buis II 20, 49, 57. trillingen van gespannen draden II 5 57, 70.

trillingen, voortplanting van II 47 57)

575, 577. trillingstijd I 68, II 3, 152. tijd I 65, 82.

U.

uitstraling II 005. uitstralingsvermogen II 166. uitstroomiug van gassen I 373. uitstrooming van vloeistoffen I 328. uitwijking door plotselinge stoot I 310,

uitzettingscoëflicient I 349. uitzettingscoëliicient van vaste stoffen I 423.

litzettingscoëfficient van vloeistoffen 1 431 ïltraroodc stralen II 167. ïltraviolette stralen II 169. indulatietheorie II 152. lurwerk I 273, 292.

V.

T.

takel 1 271. tandraderen I 272. tangentenboussole II 385. tap 1 262.

vacuumbuis II 171. vallende lichamen I 131, 188. vaste lichamen I 407. vectoren I 40. veerkracht I 109.

veerkrachtige vaste lichamen I 176. veldlens II 134.

verbindingswijzen van elementen II 406. verdamping I 435. verdampingswarmte I 222, 438.

samenstellen van krachten I 128. samenstelling: van snelheden I 90. samenstelling van trillingen II 24, 32. scheikundige werkingen door electrolyse II 435.

scheikundige werking van het licht II 169.

SI'llilIlllMpliniriin I AQ

Sluiten