is toegevoegd aan uw favorieten.

Mikrographie des Holzes der auf Java vorkommenden Baumarten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tissima var. oblonga 445: 443. Eu. jamboloides 445; 444. Eu. la.ri/lora 447; 445. Eu. Zippeliana 448 : 446 Eu. jnvensis 4.iO; 447. Eu._jambola.na 452 ; 448. Eu.javanica 453; 449. hu. opaca 45.»; 450. hu. stibglauca 456 ; 451. Eu. clavimyrtus 157; 452. Eu. spü-ata 458 : 453. Eu. glomerola 461; 454. hu. operculatu 462: 455 Eu. ojierculata var. tenuinerviu 46.!: 456. hu. opercutata var. densi/lora 464: 457. Eu. occtusa 464; 458. Eu. microci/ma 465 ; 459. Eu hneata 467; 460. Eu fastigiata 468; 461. Eu. tenuicuspis 469 ; 462 Eu. discopliora 470; 463. Eu. umbiticata 472: 464 hu. corymbifera 473; 465. Eu. melanosticta 475; 466. Eu. zolhngeriatia 476; 467. Eu. formosa 477 : 468. Eu. bantamcnsis 479 : 469. Eu. .html,os 480; 470. Eu. amptiüora 481: 471. Eu. magnoliaefolia 483 ; 472 Eu. rumimttu 484; 473. Eu. se.nuigulata 485: 474. Eu. densepunctata 486;

475. Eu. hlampok 487 : 476. Eu. polycephala 488

Barringtonia 477. II. speciosa 489:'478. II spicata 494;

479. II. insif/nis 500; 480 D. gigantostacliya 5(K)

Chydenanthus 481 Ch. ejcelsus . . . .' 502

Planchonia: 482 /'. sundaica 508

Aphanomyrtus: 483. tetraqiietra 513

Familie XL. Melastomaceae 5|x

Melastoma: 484 M. Motkenboerii 532; 485. M.setigerum >37: 486 \l. asperum .>.'{7; 487. M. lamiginosum .... 538

Medinilla: 488. M. jnvanensis 539

Astronia : 489. A. spectubitis 544 ; 490 .4. macrophylla 549

Kibessia 491. K. azurea 550

Memecylon: 492. M. panicnlatum 556; 493. M 'jlórïbundum 562: 494. M. intermedium 564 : 495. M. appendiculalum 565; 496. M. luevigatum 566 ; 497. M. oliiiortcurum 567; 498. M. e.rcelsum sjgg

Familie XI,I. Lythrarieae 509

Crypteronia: 499. C. paniculata 579; 500. C. pmiienlata var. leptostachya • 5^4

Lagerstroemia: 501. speciosa 585 : 502. /. ovalifolia 59'»

Duabanga: 503. I). moluccana 594

Sonneratia: 504. S. aeida 598 ; 505. N. alba. . .... 603

Familie XI.II. Samydaceae 604

Casearia: 506. (.. grewiaefolia 613: 507 ('.. grewiaefoliu var. deglabrata 619: 508. C /lavovirensmO; 509 C. coriacea 621; 510. <., tomentosa 622; 511 (',. tomentosa var. glabra 623 Homalium: 512. II. tomentosum 624: 513. II. javanicum 630

Familie XUJI. Datisceae 631

Tetrameles 514 Tetrameles nudiflora 631