is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 I 3 I h, (R - h.) (2R - h.) = l3 , h, | 2 R-' - (R - h) (2 R - h) » =

1

3 |h,'(3R — li,). Dus volgens de momentenstelling is:

3 "",(3R-'"'X'<3Rrhhl,,'-l l».'(3R-h,)x'l";W =

| ^ *5 «\ lig

x!3 |h,»(3R — h.) — l3 | h,s (3 R — h,) J 4 I h'2 (2R -h,)»- ! | h,J (2 R — hj)v

X = 1 , *•

3 I h,a (3 R — h.) — 3 |h,s(3R — h,)

|R*h.' - iRhi'-f-1 7jh,«-TlR'h,'-| |h,' + R |h.' | R ht2 — ^ ,hl»_ |Rh,"+^

Ra (h'a - M - R Ch,* - hj") + J (h,<- h./)

R (ht2 — h3J) — ^ (h,« —h,»)

*<*'+*)»«—+M + * (hi + hj)(hi+hj)

R (hi + h2) (h, ~ hs) - 3 (hi® - ha») (h,* + h% + hs*)

R 0,1 + h,) ~ R <h' J + h.h, + M + \ (h,« + h,')(h, + ha)

R (hi -f h,) — ^ (h,a -f h,ha + hj')

d f.o Ifm dH S'raa' Va" hCt grondvlak- P ^ straal van het bovenvlak en de dikte der schijf, dan volgt uit eenvoudige algebraïsche berekening:

x = 3 X q' ~ P'

-d 3 q'J + 3 p- -f d2 ^ ^ ■

Zuid-Holland 1866.

Ie Ploeg No. 3.

Een lichaam wordt met eene aanvangssnelheid van 1Ü0 el verticaal de hoogte geworpen en verkrijgt na 4 seconden eene nieuwe snelheid van 50 e Hoe hoog was het toen gestegen? Hoe hoog zal het nog stijgen? In hoeveel tijd komt het beneden.

Ware het voorwerp gewoon in de hoogte geworpen met een aanvangssnelheid van 100 el en t = 4 seconden, dan hadden wij gekregenVo — gt = 100 — 9.812 X 4.