is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar beneden werkt een kracht K 100 K ü Naar boven werken 2 krachten, ieder groot 2 n cos oc.

Gegeven is: h b.

dus tg oc 4

oc 76° 58'.

K wordt alzoo 2 n. cos 76° 58', waaruit volgt" 206.155 K.Q.

z.

Zuid-Holland 1867.

4e Ploeg No. 1.

linder ,s van ljzer, de kegel van hout. Indien nu de hoogte èn van den" cylinder, en van den kegel geliik 5 2 c . l,uuS>e. (.11 van den

loort'ge'w.H hout T «r°ndV,ak Va"

Gewicht cylinder = V X sg. 8 X | r' X 5.2 Zwaartepunt vanaf het grondvlak 5 —

Gewicht kegel = 1 X I r1 x| X 5.2 =4X 52

j 4

Het totale gewicht zal zijn: | r2 X 5-2 X 8 '

Het moment ten opzichte van het grondvlak

I r' X 5.2 X 8 3 X x.

De som van de momenten der samenstellende deelen

«X I r-x 5.2 X '2- x I X 5.2 X ! X f X 5.2 X 8 1 X <