is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit gesubstitueerd in (2) geeft: — 62.75 X cos 45" + 0.35 X 62.75 X cos 45" — 0.35 X K sin 5 + K cos 5 = 0.

62,75 X cos 45" (0.35 - 1) = K (0.35 X sin 5" - cos 5°). K _ + 62.75 X cos 45° X 0.65

cos 5° - 0.35 X sin 5 K _ 62.75 X 0.7071 X 065 0.9962 - 0.35 X 0.0872

log 62.75 = 1.79761

„ 0.7071 - 0.84948 - 1 breuk = 29:8653.

0.65 = 0.81291 1 log teller = ï.46000 ^ TV kleinste kracht» cl ie het li-

„ 0.96568 = 0.98483 — 1 chaam in evenwicht houdt is dus

log breuk = 1.47517 29.866 Kilogram.

Noord-Holland 1867.

2e Ploeg No. 3.

Twee punten liggen op een afstand van 50 meters boven elkander.

Na hoeveel tijd zal een lichaam, dat uit het hoogste punt valt, door een ander ingehaald worden, dat 1 seconde van te voren viel uit het hoogste punt?

Komt B in C aan, dan is de afgelegde weg: s = J gt'

Komt A in C aan, dan is de afgelegde weg:

s + 50 = ^ K <' + ')2 Dus 50 = 1- g (t + 1)> — ]2 gt*

50 = 2 X 9.812 (t» + I + 2 t) - ' X 9.8121'

50 = 4.906 + 9.812 t 9.812 t = 45.094.

45.094 . _

~ 9 812 ~ SC'C' Jna'