is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Langs OX de krachten P, cos oc„ P2 Cos oc2 en P, cos oc ■ waarvan de resultante is ? p cos oc, = Rx '

2e. Langs OY de krachten: P, sin oc, p sjn oc en p ■ . waarvan de resultante is: s p sin oc = ry ' '

3e. Eenige in het plat vlak werkende koppels, die het resulteerend

JS2JS, 8"i|k" -ae — <■"

De krachten Rx en ry kunnen we samenstellen tot de resultante r die een hoek ocr met OX vormt, dan is r = | r,x + r,v en tr oc „ =

Kx N" res,e" ons »0* dc kracht R en het koppel M. Deze echter kunnen we ook steeds door een kracht vervangen, die evenwijdig is aan R en op

een afstand R van O verwijderd is. Deze laatste kracht is dus de resultante van de gegeven krachten.

Tli.

Groningen IÖ67.

Ie Ploeg No. 2.

Eene kcitrol heeft ccn strcinl vm n o „„i , ..

Va" pb/=n1l,dUim- Aa" hC' eene einde van'het VanJP.(= 0 kl'°gramI aan het andere een van Q kilogram. De w£ cotfhcient van de spil ,n de pan is = tang u (= 0.4). Gevraagd de grootste en kleinste waarde van Q, die met P evenwicht maakt. "grootste

Fig. 1. Grootste waarde van Q:

vergelijking"ontstaat^ "" d°°' ""

Q [a - h sin u) = P [a + b sin „j Q _ a + b sin u p a — b sin u rig. 2. Kleinste waarde van Q;

gelijking^ontstaat.' " "" """ »»■««•"»«-

Q [a + b sin ;/) = p [a _ b sin „j Q _ a - b sin u p a + b sin u