Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijke krachten hebben ""en' ze d^Temirr"^6"'^31 dC be'de koppels Kracht in BD valt; terwijl we die krachten „Ï!" ï- !' Va" e'k k°PPe' 1 zijn, zoodat ze elkaar opheffen en ,i„ i, u, dle tegengesteld gericht

koppel, want we hebben de kracht van Ti t °Ve|rblijve" vormen een t Ie koppel gemaakt. ' koppel gelijk aan die van

Mom. Ie koppel = K, X a.

worden ak u h • ^ = K'X b-doch K, moet even groot

'den als K„ dus ,s de kracht dan K„ dan is de arm *■ b. want

K'XKK;b = K!Xb. K'

'.Moment van WbHjvende koppel = K, X AC. (AB en BC + BD) t Moment wordt dan + ° ~ 2 AB X BC cos ABC.

K' X ' AB"' + BC'J - 2 AB X BC cos ABC.

AB = a. BC = ABC = w.

Dus 't moment = K, X J^a» + K" ,« , K* u

K,2 ~~ a k b cos w.

T.

Groningen 13(57.

2e Ploeg No. 2.

spil heef" " (= 3 en pa"" Zijne

Aan den langsten arm werkt eene kLT'Pa"' anderen eene van O kilour n,> •• • ^ kilogr., aan den

is = tang „ (J ol Z' ^2,ngSC?Cient V3" de Spil in p-

die met P evenwicht maakt. ' grootste en kleinste waarde van Q,

Sluiten