Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» ^ ■ ,a"g w '

Verder vindt men: sin w = ~z— =

I 1 + tang2 w \ 1 -(- f*

9

of na substitutie van f = 0.08 = :

25

sin iv - y A = 0.079745

t>29 (6)

Nu zijn alle in de formule (I) voorkomende grootheden bekend en vinden wij door substitutie voor de grenswaarden P, en P, van de kracht P, waarbij de staaf in evenwicht is.

1004.024

1 = 7.0159 = 143 107 K Q-

„ 1011256

C'1 P2 - — = 14471)4 KG

(i.9841 m

Is dus P kleiner dan 143.107 KG, dan begint de staaf te draaien in de richting welke het gebogen pijltje in fig. I aangeeft: is P grooter dan 144 794 K.ü., dan volgt eene draaiing als door hei pijltje in fig. II aangegeven, terwijl zoolang P grooter dan 143 107 K.Q. en kleiner dan 144.794 K.Q. is, de staaf in evenwicht blijft.

1871. No. 2

K.to.

Welken hoek moet de as van een mortier met den horizon maken, opdat het projectiel, dat den mond met eene snelheid ,v verlaat, op een horizontalen afstand / neerkome?

Stellen wij den gevraagden hoek voor door oc (zie figuur) dan is de verticale composante der snelheid van het projectiel, wanneer het den mond van het mortier verlaat, sv = s sin oc en hare horizontale composante

sh = S COS oc.

In t sec., gerekend vanaf het oogenblik, waarop het projectiel het mortier verlaat, is de afstand van het projectiel boven het horizontale vlak, gaande door den mond van het mortier:

syt — !2 gt' - st sin oc — \ gt2 ^ (s sin oc — 1 gt)t.

Het projectiel zal weer zijn teruggekeerd in het horizontale vlak,

Sluiten