is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden cn stelt voor het koppel werkende in het derde der opstaande zijvlakken, de as OS valt volgens OZ, is gelijk aan 25 lengte-eenheden en stelt voor het koppel in het grondvlak en de as OF valt volgens OZ het verlengde van OZ, is gelijk aan 9 lengte-eenheden eu stelt voor het koppel, werkende in het bovenvlak van het prisma. De as OP ontbinden wij in haar twee composanten OP, en OP„ de eerste gericht volgens het verlengde OX, van OX, de tweede gericht volgens het verlengde OY vanOY,

zoadat men heeft OP, = OP sin 30» = 16 X \ = 8 lengte-eenheden en OP, = OP cos 30° = 16 X \ I 3 = 8 | 3 lengte-eenheden. Door

eerst samen te stellen de in eenzelfde lijn vallende paren van assen OQ en OP, OR en OPs en OS en OF, verkrijgt men volgens elk der richtingen OX, OY en OZ de drie volgende partieele resultanten, te weten.