is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iyuo. No. 1.

In een halven bol wordt eene kegelvormige holte gemaakt, zoodanig dat het grondvlak van den kegel samenvalt met en gelijk is aan het platte grensvlak van den halven bol, terwijl de kegel den straal van den bol tot hoogte heeft. Het uitgeholde lichaam rust met het boloppervlak op een plat vlak, dat met een horizontaal vlak een hoek van 26°34' maakt en dat juist ruw genoeg is, om het afglijden te verhinderen. Hoe groot is, in den evenwichtsstand, de hoek, dien de figuuras van het lichaam met de verticaal maakt? Hoe groot is de wrijvingscoëfficient?