is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noemen wij de snelheid, waarmede het lichaam in r i de horizontale composante dier snelheid V- ™ df^rtLe ToTZ^

dier snelheid V' Men heeft dus: V' V — li I't m

v h ~ h ~ Per See' en

V v — 10 X 3 2 — 15 — 20 Meter per seconde; dan

is V = J \ -f V; = l/675 + 400 = 5 V 43 = 32.787 Meter per seconde.

De gevraagde hoek oc (zie figuur) vindt men uit tang oc - ^

_ 15 V 3__ 3 v

~ 20— ~ T 3 ^ — S2o24'40".

Tli.

1906. No. 3.

den candidaatfnde'e" "* °nderweriwii. ke„e „„

"• t """ k""0''

^™CV."ndic in lwcc e,ka»d"

De spanning S in het vaste touwK

einde is - en de last wordt feitelijk gedragen door de beide krachten K en

S, dus L = K + K 0f L — m X-L k m m

Legt 't aangrijpingspunt van den last een weg S af, dan beweegt zich t aangrijpingspunt van de kracht over een weg 2s. De nuttige weerstandsarbeid is dus Ls en de arbeid van de beweegkracht 2 Ks. De verhouding tusschen den arbeid van den nuttigen weerstand en dien der beweegkracht noemt men 't nuttig effect van een toestel of werktuig. Het nuttige effect van een losse katrol is dus-

li» T 0 + IJ