Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu is OE = OK = KE = OK-KC = jJ^-jJ?-- K2Rh^h'

= rZTU ! R - V 2 Rh - h' j

Uit de gelijkvormigheid der rechthoekige driehoekige ODA en OEM volgt:

OD:DA = OE:EM (if FM _DAXOE _ V'1 Rh ~~ 1,2 X A - h 'R~' 2 Rh — h- j

od r =rh—

= R I 2 Rh — h2 — h (2 R — h)R (R - h)-'

Zuid-Holland IÖ67.

4e Ploeg No. 1.

Wanneer men met eene gegeven lijn r als straal een cirkelsector wil beschrijven, die evenveel inhoud heeft als een gegeven cirkel, die R tot straal heeft, hoeveel graden bevat dan de boog van den sector?

Stellen wij het aantal graden dat de boog van den sector bevat oc, dan is de inhoud van dien sector ^ X | r1. Is deze inhoud gelijk aan dien van een cirkel, die R tot straal heeft, dan is:

360 X I r' = I R' of oc = ^ X 360

Zuid-Holland 1867.

4e Ploeg No. 2.

Den inhoud te berekenen van een afgeknotten kegel, als de straal van het grondvlak het dubbel is van zijne hoogte en de schuine zijde met het grondvlak een hoek maakt van 45°.

Noemen wij de hoogte AB van den afgeknotten kegel CDD'C h.

Sluiten