is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat li - I en I, = I _ i, = b' ~ c\ ,

Nu heeft men :

Ie. de straal van den in een driehoek beschreven cirkel is eeliik

% r,h«k! "",oud dcn d°°'"«»

2e. de straaj van den om een driehoek beschreven cirkel is gelijk aan het product der zijden van den driehoek, gedeeld door viennaaf den

Meeheeft drush:°ek ^ VfaagStUk 18^ ^-Holland, 2e ploeg No. 1).

r, = Ü _ 2 b' 1 2 I c

Omtr. A ADB (g + ,, + c ~ a + b + c X b

b

„ b' — c»

9 I Z — I

rj — £_!» b' 2 (b3 — <-n i

-bc+cd+bd - + « =

2 (b2 - c') I

— , . 2 (b3 — ca) I 2 1 u

b I •<* + «> + *-«• I ~b(b + c)(a + b-c) "a + b-cX ~

3C

R, = AB X BD X DA = c X b X „

4 1 c3 4 1'

4b-1

R, . Bc-X.cp.x D* =«x -Ve' Xf ,c

4 '* ba — Ca 4 1*

ba

1882. No 2.

Van eene regelmatige vijfzijdige piramide is eene zijde van het grondvlak = «. Men wee. «evens, dat, als de opstaande zijvlaken om de

h L" l-L Rrondvlak worden neergeslagen tot zij in het vlak waarop het grondvlak rust, komen te liggen, de opstaande ribben in het verTengSe

piramide'" ^ V'jfh°Ck ZU"Cn k0niCn- Me" Vraag' den inholld dezer

'ri «Va'\de rcgelmatlgen vijfzijdige pyramide is het grondvlak ABCDE (z.e figuur) een regelmatige vijfhoek, waarvan de zijde = a is. Wanneer wij de opstaande zijvlakken van een regelmatigen vijfzijdige pyramide neerslaan om de ribben van het grondvlak, tot zij in het vlak van het grondvlak komen te liggen, vormen de vijf toppen dier zijvlakken de hoekpunten van een regelmatigen vijfhoek. Is die regelm. vijfzijdige pyramide zoodanig, dat na dit neerslaan, de opstaande ribben vallen ii het veïlengde