is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 ICB3XEM+ 1 .CB^XEA- « ( EB2 X MA = ' |X 2r!Xr=! I r'.

ACB tenten" weLe™ om' Auts'h V ""'hT' d°°r cirkels«t

S2OT f ~ t'-SMK

'a ~ 3 ' X 2 .rXEA-1, = • rX2 |fX «r(2_ V2)_h 3 |r" (2- ^2)- I, = J- |r,(2_ K2) =

6 J 2 (2 - 1/2) ; , r» = ^(3 _ 2 ^ 2) , r».

AB teI|p»Pnh°Ud/i Va" he' 'iChaam d3t °"tSfaat d00r de fig"ur ADBC om AB te laten wentelen ,s gelijk aan den inhoud van den afgeknotte"kerel waarvan het rechthoekige trapezium ADRF H,. h ReK"0!ten keSel'

Ol deze de l.jn MA het punt F snijdt, dan ziet men in dat MF = r 1/ 2 en AD _ AF _ MF — MA = r V 2 — r = r (V 2 — n n„ • oud van den bovenbedoelden afgeknotten kegel is

3 I X EA J EB-' + EB X AD + AD2 {

3 'X 2 r(r~ V2> 1 2r2+ V2) + (3-2V2)r2 j

— ]2 | r- (> V 2) (9 — 5 i 2) — ^ | r2 (28 — 19 V 2). ^ De inhoud van den kegel, wiens meridiaan-doorsnede is A MEB, is 2 1 ME X EB' = J I ME' = J | X l r' X 2 V 2 = -L , r" V 2. Zoodat men heeft:

U = 12 1 r' (28 - 19 ^ 2) + ('2 ,r. V 2 - l |r.(2_ V 2) = - ,2 I r' (28 — 19 V 2 + V 2 — 8 -f 4 V 2) = = 2 I r3 (20 — 14 K 2)

= 6 | r3 (10 — 7 K 2).

Meetkunde.

7