Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Bij het verschijnen van aflevering III (Meetkunde) dezer Verzameling van uitgewerkte vraagstukken is mij de vraag gesteld welk niet door de uitgave dezer oplossingen werd beoogd.

Het lijke daarom niet ondienstig nog eens te herhalen wat reeds in aflevering I (Natuurkunde) werd medegedeeld, namelijk dat het de bedoeling is om op de eenvoudigst mogelijke wijze de oplossing te geven van de opgaven, voorkomende in het bekende boek van Julius en Dr. van der Plaats.

Voornamelijk zullen deze uitwerkingen van nut kunnen zijn voor hen, die zich door zelfstudie willen voorbereiden voor het Staatsexamen, het eindexamen H. B. S. 5 jarige cursus en dergelijke examens. Het aantal dezer candidaten op de examens wordt steeds grooter. Maar ook in handen van leerlingen eener H. B. S., van het Gymnasium of andere inrichting van onderwijs kunnen de boekjes als repetitie, of als model voor het oplossen van vraagstukken wellicht goede diensten bewijzen.

Dat zwakke leerlingen van deze uitwerkingen gebruik kunnen maken om er de oplossingen van opgegeven vraagstukken uit na te schrijven, is ten deele waar. Ik stel mij echter voor dat een leeraar dit toch spoedig in de gaten zal krijgen, terwijl dergelijke handelingen zich ten slotte zelf wreken bij de eindexamens.

A. J. DIJKER.

Zwolle, Juni 1910-

Sluiten