is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1868.

5 gram eener zilverlegeering worden in salpeterzuur opgelost; uit de oplossing wordt het zilverzout door middel eener oplossing van keukenzout neergeslagen. Indien nu deze keukenzoutoplossing 54,5 gram NaCI per liter bevat, en er 41.5 kub. centimeters noodig zijn, om al het zilver neer te slaan, hoeveel percent fijn zilver bevat dan de legeering?

Na = 23; Cl = 35.5; Ag = 108.

2 HNOa = 2 NO, + HaO + O 2 Ag + O = Ag20 2 HNO, + 2 Ag,O = 2 AgNO:, + H,0 4 HNO» + 2 Ag = 2 NO, + 2 AgNO, + 2 H,0 of 2 HNO, + Ag = NO, + AgNO, + H,0 (I)

AgN0:, -f- NaCI = NaNOj -f AgCI (II)

41.5 cM.s van de gegevens NaCI oplossing bevatten 41.5 X 58.5 mG. = 2427.75 mG. NaCI.

(I) 1 molecule NaCI reageert met 1 molecule AgNO».

(II) 1 molecule AgNO, wordt weer geleverd door I molecule Ag.

(III) Ten slotte komt dus 1 molecule Ag overeen met 1 molecule NaCI en dus het moleculair gewicht van Ag met het moleculair gewicht van NaCI.

x mGram Ag komt overeen met 41.5 X 58.5 Gram NaCI.

Dus: 108 : 58.5 = x : 41.5 X 58.5

x — 4482 m.Gram — 4.482 Gram.

Per 5 Gram legeering zijn dus 4.482 gram Ag.

» '00 „ „ »b 89.64 „ Ag.

Dus 89.64 °/„.

1869.

50 C. C. van eene zoutzuuroplossing, die per liter 36,5 gram zoutzuur bevat, wordt gevoegd bij 10 gram gekristalliseerde koolzure soda (NaO.CO2 -f- 10 HO). Hoeveel gram chloornatrium en hoeveel liter koolzuur van G° en 760 mM. drukking zal bij deze reactie worden gevormd?

(Het aeq. gewicht is van Natrium = 23; Chloor = 35.5; Koolstof = 6; Waterstof = 1; Zuurstof = 8; het soortelijk gewicht van Koolzuur = 1.529.)

Deze vraag is door alle candidaten te beantwoorden. Zij, die niet met de oude, maar met de nieuwe schrijfwijze der formule bekend zijn nemen in aanmerking, dat de formule van koolzure soda volgens de nieuwe schrijfwijze is (CNa,0, -)- 10 H,0, en dat het atoomgewicht is: van Koolstof = 12, van Natrium = 23, van Zuurstof = 16, van Waterstof = 1, van Chloor = 35-5.

2 HC1 + Na,CO, = 2 NaCI + H,COa

/ \

H,0 + CO,

50 C. C. zoutzuuroplossing bevatten 50 X 36.5 m.Gram HC1.