is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1871.

Een flesch van 31 , liter is gevuld met lucht uit een vertrek. De inhoud wordt met 50 C, C. barytwater geschud; 25 C. C. dezer vloeistof blijken nu 12 C. C. te verzadigen van eene oplossing van zuringzuur bevattende 2.859 gram gekristalliseerd zuringzuur (C,0„ H,0, aq.) per 'liter. Vóór de inwerking van het koolzuur verzadigden deze 25 C. C. barytwater 20 C. C- der oplossing van zuringzuur.

Hoeveel koolzuur in gewicht en in volume bevatte de lucht uit het vertrek per liter?

Atoomgewicht: C = 12.

Ba (OH), + CO, = Ba CO, + H,0 (I)

Ba (OH), -f H,C,04 = Ba C,04 -f H,0 (II)

Vóór het schudden met lucht verzadigden 25 cM" Ba (OH), oplossine 20 cM". H,C,04 oplossing.

Nè het schudden, toen dus door het CO, uit de lucht, een deel van het Ba (OH), gebonden was, verzadigden 25 cM." Ba (OH), oplossing slechts 12 cM». H,C,04 oplossing, dus 8 cM.' H,C,04 oplossing minder.

Dus als er x m.Gram CO, waren, dan binden deze x Gram CO, zóóveel Ba (OH)„ als er noodig is om 8 cMs H,C,04 oplossing, die 2.859 Gram H,C,G4 (2 aq) per Liter bevat, te verzadigen, dus om 8 X 2.859 m.Gram H,C,0, te neutraliseeren.

1 molecule CO, bindt zooveel Ba (OH), als noodig is, om 1 molecule H,C,04 te neutraliseeren.

Dus: 44 : 126 = x : 8 X 2859

x = 7.892 m.Gram.

Dus op 3y% Liter bevinden zich 7.892 m.Gram.

Per liter is dat 2/7 X 7.892 m.Gram = 2.261 m.Gram = 0.00226 Gram.

Moleculair gewicht van een gas = 2 X de dampdichtheid.

Dus dampdichtheid CO, ten opzichte van H = y^ X 44 = 22.

Dus gewicht 1 Liter CO, = 22 X gewicht 1 Liter H = 22 X 0.09

Gram.

Dus gewicht 1 cM.« CO, = 22 X 0.09 m.Gram.

9 28

Dus er zijn 22 ™ ftogg CM.' = 1.16 cM." CO,.

1872.

100 gram pyroluziet van 95"/0 MnO, worden door zoutzuur geheel ontleed ter bereiding van chloor. De overgebleven mangaan-oplossing wordt met kalk ontleed, het gevormde neerslag afgezonderd en zoolang aan de inwerking der lucht blootgesteld, totdat het geheel geoxydeerd is.

Men vraagt hoeveel gram chloor men daarmede weder kan ontwikkelen, indien het onder de vereischte omstandigheden met zoutzuur wordt behandeld.

Atoomgewicht van Mn = 55; Cl = 35.5; 0 = 16.

Aequivalentgewicht van Mn = 27.5; Cl = 35.5; 0 = 6.