is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 X 53.5 : 2 X 36.5 = 5.35 : x.

53.5 x = 36.5 X 5.35 x = 3.65 üram HCI.

Dus er blijven over 0.838 Qram HCI.

HCI + NaÜH = NaCl + H20 x cM.' sodaoplossing bevatten x X 40 m.Gram = x X 0.04 Gram NaOH, dus:

36.5 : 40 = 0.838 : (x X 0.04)

40 X 0.838 _ 838 36.5 X 0.04 36.5 '

1874.

Hoeveel liter chloor zijn noodig om het jodium, in 14.17 gram KJ aanwezig, af te scheiden en te veranderen in joodzuur? Hoeveel liter SO, zijn noodig om dit joodzuur in joodwaterstof te veranderen?

UEUEVENS.

Nieuwe richting. Oudere richting.

Atoomgewichten: Aequivalentgewichten:

K = 39 K = 39

J = 127 J = 127

Cl = 35.5 Cl = 35.5

S = 32 S = 16

O = 16 0 = 8

Een liter H weegt 0.0896 gram. dens. chloor = 2.47

„ S03 = 2.234

_ 6 KJ + 3 Cl, = 6 KC1 + 3 Jj_ ___ (I)

3 J, + 6 KOU = 3 KOJ + 3 KJ + 3 H,0 3 KOJ = KJ Os + 2 KJ.

KJO:, + HCI = HJOj + KCI 3 J, + 6 KOH + HCI = 5 KJ + HJO, + 3 H,0 + KCI (II) 6 SO, + 3 O) = 6 SOa 2 HJO, = 2 HJ + 3 O,

6 SO, + 2 HJOj = 6 S03 + 2HJ (III)

Het ™ 3g deel van alle KJ is J.

In die 14.87 Gram KJ zijn X 14.87 Oram J.

M = 2 d. d (ten opzichte van H) = 63.5.

Gewicht 1 Liter H = 0.09 Gram. Dus 1 Liter J weegt 63.5 X 0.09 Gram.

127 X14-87 14.87 _ 14.87 _

Dus er z„n x ^ x 0(jg = 8;j x 0.0g 7.47 " b«M2

Liter J,.

Uit (II) ziet men, dat om HJ03 te vormen noodig zijn 3 moleculen J,, die weer worden geleverd volgens (I) door 3 moleculen Cl3.

Volgens de wet van Avogadro worden dus 3 Liter J2 uit KJ vrijgemaakt door 3 Liter Cl,. Dus bijna 2 Liter J, worden vrijgemaakt door bijna 2 Liter Cl,.

Scheikunde 2