is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens (II) reduceeren 6 moleculen SO, 2 moleculen HJO„. 2 moleculen HJO, worden geleverd door 6 moleculen J„

Dus 6 moleculen SO, komen overeen met 6 moleculen J, of volgens de wet van Avogadro 6 Liter SO, met 6 Liter J,. Er zijn bijna 2 Liter J, dus zullen er ook bijna 2 Liter SO, noodig zijn.

1875.

Bij de elementair-analyse eener organische verbinding, die koolstof, waterstof en zuurstof bevat, verkreeg men door verbranding van 0.5 gram der stof 1.25 gram koolzuur en 0.612 gram water. Aan welke moleculairformule beantwoordt de samenstelling dezer verbinding?

Gegeven: de dampdichtheid = 44 (H = 1); atoomgewicht van C = 12, id. van H = 1, id. van O = 16 [aequivalentgewicht van C = 6 id. van H = 1, id. van 0 = 8.

Dit vraagstuk kan op dezelfde manier worden opgelost als 1867 Limburg.

Er IS 44 X 1250 = ~ 341 mG' C en g' X 612 = 68 mQ- H

Er blijft dus voor de O over 91 mG. Dus:

Gewichtsverhouding C H O 341 68 91 Na deeling door de atoomgewichten krijgen we de atoomverhoudine C H O 28 68 6 Vereenvoudigd 5 12 ]

Dus algemeene formule is: C5n H„n On Is n = 1, dan is M = 88. En M = 2 d = 2 X 44 = 88.

Dus n = 1 en de formule is : C5 H12 O.

1876.

Hoeveel liter zwavelwaterstofgas kan men ontwikkelen uit 50 gram zwavelijzer (FeS) en de noodige hoeveelheid verdund zwavelzuur?

Hoeveel gram gekristalliseerd ijzervitriool (met 7 molec. kristalwater) kan men daarbij verkrijgen? Als het zwavelwaterstofgas door eene oplossing van kopervitriool geleid wordt, hoeveel kopervitriool (met 5 molec kristalwater) kan daardoor ontleed worden?

Atoomgewichten Fe = 56, S = 32, H = 1, O = 16, Cu = 63.5.

Dichtheid van zwavelwaterstofgas vergeleken met lucht 1.191.

Gewicht van een liter lucht bij 0° en 760 m.m. druk 1.293.

FeS + H,S04 = FeSO, (7 aq.) + H,S (I)

H,S + CuS04 (5 aq.) = CuS + H,S04 (II)

Volgens I is 88 : 34 = 50 : x

x _ 34 X 50 x gg Gram.