Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewicht I Liter H,S = 1.191 X 1-293 = 1.54 Gram.

_ 34 X 50 _ 1700

Y 88X 1 54 135.52" ~ Ll,er'

278 : 88 = x : 50

278 X 50 13900 x — gg = gg — 158 Gram.

Volgens II is 34 : 2495 = 34 * — : x

88

_ 249.5 X 50 12475

88 = 88 = 142 2 Gram'

1877.

100 cM." van een mengsel van waterstof en moerasgas werden in een eudiometer niet 200 cM.:' zuurstof vermengd Na ontploffing bleek de overtollige hoeveelheid zuurstof en het gevormde koolzuur 120 cM 3 te bedragen. Dit gasmengsel, langdurig met eene voldoende hoeveelheid bijtende potasch in aanraking, verminderde tot op de helft.

Welke is de procentische samenstelling in volumen van het onderzochte gasmengsel, en hoeveel milligram bedraagt de gevormde hoeveelheid kaliumcarbonaat?

N B Na de ontploffing bleek al de kool tot koolzuur te zijn overgegaan.

De waterstof, het moerasgas en de zuurstof waren volkomen droog, bezaten een temperatuur van 0° en verkeerden onder eenen druk van 760 mM. Het cijfer 120 en dat van de daarop volgende vermindering zij" verkregen na reductie tot dezelfde omstandigheden.

1 Liter koolzuurgas weegt bij 0° en 760 mM. 1.977 gram.

Atoomgewicht van zuurstof = 16,

„ kool = 12,

„ kalium = 39,13

CH< + 2Ö,= CO, + 2 H,0 (I)

CO., + 2 KOH = KjCO, + H,0 (II)

De overtollige hoeveelheid O en het gevormde CO, nemen een volume van 120 cM.s in. Volgens (II) bindt het KOM, waarmede het mengsel in aanraking wordt gebracht, alle CO,. Nu vermindert het mengel tot op de helft. Hieruit volgt dat de helft of 60 cM.' uit CO, bestond. Dit CO, wordt gevormd volgens (I).

1 molecuul CO, wordt gevormd uit 1 molecuul CH,, dus volgens de wet van Avogadro wordt 1 Liter CO, gevormd uit 1 Liter CH4, dus 60 cM.8 CO, uit 6ü cM.8 CH,. De rest van het oorspronkelijke mengsel = 40 cM.s was dus H. Dus 60" „ CH, en 40°/„ H.

2e deel.

Volgens (11 staat:

44 : 128.26 = 60 X 1-977 : x

44 x = 128.26 X 60 X 1-977

60 X138.26 X 1-977 _

x = = 372.74 m.Gr.

44

Sluiten