is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1878.

Eene oplossing bevat 20 Q. zilvernitraat. Met eene keukenzoutoplossing wordt al het zilver als chloorzilver neergeslagen. Men vraagt de hoeveelheid natriumnitraat, die hierbij gevormd wordt.

Ag = 108. N = 14. O = 16. Na = 23. Cl - 355.

AgNO, + NaCl = NaNO, + AgCI.

1 mol. AgNO, geeft met NaCl 1 mol. NaNOs.

85 : 170 = x : 20.

x = 2°,to85 = V. X 20 = 10 Gram.

1879.

Een gulden, wegende 10 Gram, wordt in salpeterzuur opgelost en aan de oplossing zooveel natriumchloride (NaCl) toegevoegd als noodig is om al het zilver als zilverchloride (AgCI) neer te slaan. Na uitwasschen en gloeien van dit neerslag houdt men 12.622 gram AgCI terug.

Wat is liet zilvergehalte van het muntstuk?

Hoeveel natriumchloride moet worden toegevoegd om al het zilver neer te slaan?

(Atoomgewichten: Ag = 108; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35.5).

2 HNO» = 2 NO, + H,0 + O 2 Ag + O = Ag,O.

2 HNO, + Ag,O = 2 AgNO, + H,0 4 HNO» + 2 Ag = 2 NÖ, + 2 AgNO, + 2 H,0 (I) Dus: 2 HNO, -f- Ag = NO, + AgNO, -f H,0.

Dit AgNO, wordt met NaCl behandeld:

AgNO, + NaCl = AgCI -f- NaNOs (||)

Dus: 1 mol. Ag. geeft 1 mol. AgNO,, die weer 1 mol. AgCI geeft. Hieruit volgt, dat 1 mol. Ag overeenkomt met 1 mol. AgCI.

x Gr. Ag komen overeen met 12.622 Gr. AgCI.

10.8 : 143.5 = x : 12.622.

108 X 12.622 Q_ „

143.5 = 9 5 Gram'

Op 10 Gram mengsel komen dus 9.5 Gram Ag voor, dus op 100 Gram mengsel 95 Gram Ag. Dus gehalte = 0.950.

1880 1900 gcene vraagstukken.