is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet van Dulong en Petit.

Het atoomgewicht der vaste elementen is omgekeerd evenredig met hunne soortelijke warmte, of: het product van atoomgewicht en soortelijke warmte van ieder vast element bedraagt steeds een constant getal, ongeveer 6.4. Uit deze wet vloeit dus voort, dat er evenveel warmte vereischt wordt 0111 een atoom van elk der vaste elementen eene gelijke temperatuursverhooging te doen ondergaan.

Door toepassing dezer wet wordt verkregen de volgende tabel.

NAMEN DER VASTE ELEMENTEN. Soortelijke Atoom- P^urt of

warmte. gewichten warmte.

Antimonium 0.05077 120 6.118

Arsenicum 0.01814 75 6.095

Bismuth 0.0308 208 6.468

Borium Gekrist, (bij + 230°) 0.3663 11 4.029

( „ ± 600°) 0.5000 11 5.500

Bromium (tusschen —78° en —20°) . . 0.08432 7995 6.741

Chroinium 0.i 52-3 5.248

Jodium 0.05412 126.86 6.865

Koolstof \ graphiet (bij + 600°) . . . j 0.4431 12 5.317

j diamant (bij + 600°) . . ' 0.4408 12 i 5.289

Kwik (bij -440°) I 0.03247 200.1 6.494

Lood j 0.0314 206.91 6.450

Molybdaenium .... 0.0722 96 6.931

üsmium 0.03063 j 195 6.101

Phosphorus 0.1887 30.95 I 5.840

Selenium 0.0762 79 6.058

Silicium (bij + 200°) 0.2029 28 5.681

Tellurium 0.0474 125 6.115

Tin 0.05623 118.1 6.635

Wolframium 0.0334 184 6.146

Zink 0.09555 65.3 ! 6.210

Zwavel 0.2026 32.06 6.483

|