is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE EEUW.

HEER LEM,

OF DE STICHTING VAN HAARLEM.

(Vervolg van liet voorgaande.)

HOOFDSTUK I.

Veel had hij geleden, vele dappere daden gedaan en vele landen bezocht, twee malen reeds waren de boomen met nieuw groen versierd geworden, en even zoo vele malen had de sneeuw de velden bedekt, en de vorst de stroomen doen verstijven.

Doch al prijkten de bloemen met nieuwen bloesem, al ontwaakte de natuur uit haren doodslaap, of al dorde de loover en loeiden de najaarsstormen, niets trof den Ridder, hij scheen dood en gevoelloos voor alles.