is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE EEUW.

—•

BONIFACIUS IN FRIESLAND.

«Houd op," riep de oude man vervuld van zielsverdriet •Gij mint, o snoodaard! neen, gij mint uw broeder met

A. SE bossou , de valsche IJveraar.

HOOFDSTUK I.

Het was in den nazomer van het jaar onzes Heereu 754, toen een grijsaard eu een jongeling in de zaal van een groot gebouw te Ments gezeten waren.

De grijsaard droeg een geestelijk gewaad, hetwelk de eerwaardige uitdrukking zijner edele trekken verhoogde. Op dat gelaat stond duidelyk te lezen, dat toen die bleeke cu vermagerde wangen nog blozend en gevuld waren, en toen die dunne lokken, met het zilver des ouderdom» bedekt, nog in blonde krullen