is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, O / "

C> H> C< r rr + 2 H » C,HhC OH

\ CH,

keton (acetophenon) secundair.

Omgekeerd ontstaat, evenals bij de aliphatische alkoholen, door oxydatie van een primairen alkohol een aldehyd en door oxydatie van een secundairen alkohol een keton.

Eene zeer goede bereidingswijze is volgens de reactie van G r i g n a r d :

Wanneer een halogeenalkyl iK.Hr/.) wordt samengebracht met absoluten aether en magnesium (in den vorm van poeder, band of schaafsel) heeft eene krachtige inwerking plaats, waardoor eene verbinding tusschen magnesium en halogeenalkyl gevormd wordt. Dit heeft niet plaats wanneer geen aether aanwezig is, zoodat deze de katalysator is bij deze inwerking. Het verloop der reactie wordt op de volgende wijze opgevat: (men neemt hierbij aan dat de zuurstof van den aether vierwaardig gaat optreden en z. g. n. oxoniumverbindingen vormt).

Eerst werkt het halogeenalkyl op den aether en vormt:

R. Hal. + //s > 0 » 62 H% > O < R

T C2 //, / C H X Hal.

Op deze intermediaire verbinding werkt het magnesium in, waardoor ontstaat:

»'+c1'l>°< L ** ><,+ i7 Mn-Hal.

^2 1Jh fJtll. alkylmagnesiumhaloïd.

(Deze verbinding R Mg Hal, kan als het halogeen

i" = Mg

jodium is, ook worden opgevat als: J ).

— R '

Het alkylmagnesiumhaloïd zet zich uit den aether af. Laat men nu hierop een aldehyd inwerken, dan ontstaat een secundaire alkohol :

= 0

R - Mg Hal. + Ct //, C „ » Q Hh. C O - Mg—Hal.

~H H

benzaldehyd

Nu ijs toevoegen :