is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat in deze verbinding eeno hydroxylgroep aanwezig moet zijn. wordt bewezen door de reactie met benzoylchloride, waarbij dibenzhydroxamzuur ontstaat:

c; //,. (// N. O Na •- Cl O. (\ C\, //, »

^ 0/

w c], //-. <• // ay/ r>6'. c//. »

\o

»♦ r,; //, 60 a// o. oc. c r // ,

dibenchydroxHiuzuur.

Het phenylisonitromethaan, dat dus door de aanwezigheid der hydroxylgroep. als zuur reageeren kan, en dat ook in oplossing den electrischcn stroom geleidt, gaat nu vanzelf over in het phenylnitromethaan, dat geen zuur is en ook geen geleidingsvermogen bezit. Dergelijke verbindingen, die, wanneer zij uit hunne metaalverbindingen worden vrijgemaakt, eerst als zuur reageeren en langzaam in eenen bestendigen, niet zuren vorm overgaan, dragen den naam van pscud ozuren i H antzsc li i.

Onverzadigde alkoholen. Ken voorbeeld hiervan is de kaneelalkohol (p-phenylallylalkohol)

Ce Hw CU CM. CU, OH,

die als kaneelzure ester in de I'erubalsem en in de Storax voorkomt. De aanwezigheid van eene dubbele binding in de aliphatische zijketen, wordt op de gewone wijze bewezen n. 1. door additie van broom of door oxydatie met KMn Ot.

Phenolalkoholen : Hieronder worden verstaan de verbindingen, die meerdere hydroxylgroepen bevatten, welke dan gedeeltelijk in de kern, gedeeltelijk aan de zijketen gebonden zijn ; zij gedragen zich dus als phenol en als alkohol.

Eenige phenolalkoholen komen als glucosiden (gebonden aan suikers) in de natuur voor en zijn door hydrolyse of door splitsing met enzymen in vrijen toestand te verkrijgen b. v. salicylalkohol of s a 1 i g e n i n c (ortho-oxybenzylalkohol), HO. C„ //, ( //.,<)//

In de natuur komen eenige glucosiden hiervan voor, b. v. salicine in de wilgen en populine of benzoylsalicine in popu-