is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reagens van T olie n s, < ammoniakale zilveroplossing) waarbij mooie zilverspiegels gevormd worden, daar er geen koolzuur als oxydatieprodukt optreedt, dat de rustige afzetting der zilverdeeltjes verhindert.

\\ ordt benzaldehyd, gemengd met azijnzuuranhydride, aan eene oxydatie over een groot oppervlak (b.v. door aanroeren met zand) bootgesteld, dan ontstaat een aromatisch peroxvde: benzoylsuperoxyde, CG //-, — C O O - C C, Hh, dat bij verhitting explosief is

O ()

Wanneer chloor in benzaldehyd geleid wordt, ontstaat

benzoylchoride:

( //,. ( ()// -\ Cl, H ( \ //. CO Cl -\- /I Cl.

De additiereacties verloopen zoodanig, dat de aldehydgroep.

„ = O -O

L /, gaat reageeren als C —

ir,

zoodat twee bindingen vrijkomen.

Benzaldehyd addeert HCN en natriumbisultiet evenals de aliphatische aldehyden; wordt het met geconcentreerd HCN samengebracht, dan ontstaat:

c\ ( ' 'h -+- HCN H C\ //5. C — O — H

— II

Dit CR Hh. CH(OH). CA is het amandelzuurnitril. door verzee]>en gaat het over in het inactieve amandelzuur:

C6 //,. Cf!(OH). COOH.

Natriumbisultiet wordt door benzaldehyd op de volgende wijze geaddeerd:

- O SOg Nu

Q Hl C -+■ Na /ISO, Cr, //,. C OH

' — H

door koken met soda, wordt dit weer ontleed:

2 Ct ll5. CH(OH). S03 Na + Nat CO, »>

»*■ 2 Ca H&. CO H+2 Nat S ü3 -f- COi 0.