is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oxyald .'In den.

Men verstaat hieronder aldehyden, die een <>f meer 0Hgroepen in de kern bevatten, zij bezitten dus zoowel aldehydals phenolfuncties en kunnen dus esters, zouten en aethers vormen.

De bereiding heeft plaats volgens de reactie van Reimer1 ie man n (zie bij phenol). Deze berust op de inwerking van chloroform en kali op phenol, waarbij men de volgende phasen kan onderscheiden :

OH L\. //,. H-\-KOII\-CHCl3 »+ KCl+H3 O-fOH. C\. //,. C < '[

ci.,

// / //

OH. c„ //,. C< ... -f- 2 KOU ** 2 K Cl 4- OH. C, //, C ' OH

1 \ oir

/ ir ,r

HO. C\ //4. C OH HO. C, //4. C ~ + //. O.

\ OH = w

Hij deze reactie ontstaan ortho- en paraoxybenzaldehyd, daarnaast ook harsachtige produkten. Men kan de reactie ook met meerwaardige phenolen b. v. resorcine uitvoeren

Eene andere bereidingswijze is de synthese volgens G a tterman n, welke bestaat in de inwerking van blauwzuur en zoutzuurgas op de phenolen of phenolaethers in tegenwoordigheid van aluminiumchloride of zinkchloride als condensatiemiddel (zie bij de aldchydbercidingen):

C\ Hb. OHHCN-f HCl HO. C, //,. 67/: NH HCl,

Met water wordt deze verbinding ontleed :

HO. C\ /fx. CH: NH HCI+ //, O HO. C, //4. COH-f- NHX. Cl.

Uit phenol ontstaat volgens deze methode in hoofdzaak paraoxyaldehyd.

Het zure karakter, dat de oxyaldehyden door de aanwezigheid der ö//-groep bezitten, wordt door de aldehydgroe]3 nog verhoogd, zij lossen daarom niet alleen in alkaliën, maar ook in alkalicarbonaten op De hydroxylgroc-p oefent verder nog deze werking uit, dat zij in vele gevallen het verschijnsel van stereoisomerie tegenwerkt, de oxyaldehyden geven b. v. slechts één oxim (het antioxim).