is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Phenolcarbonzuren, b. v. ffO. t'„//4. COOff-. salicylzuur (o-oxybenzoëzuur).

d Alkoholzurcn, b. v.: ffs Cff (Off,. COOH-. amandelzuur.

e. Aldehyd- en ketonzuren, b. v. : C'6 //5. CO. COOff-. phenylglyoxylzuur.

Wijzen van ontstaan :

1 Zuren van dc groep a, ontstaan uit de benzolhomologen, door de zijketen te oxydeeren; hetzij deze lang of kort is, gesubstitueerd of niet, bij oxydatie gaat zij over in de carboxylgroep. Als oxidatiemiddelen doen dienst A\ Crt O. of Na.2 (>-., O- met ff S Os. men verdunt echter met water, omdat anders sulfoneering zou plaats hebben. Men kan ook ff NO, gebruiken, ook dit wordt verdund om nitrecren te voorkomen, toch worden ook nitroprodukten gevormd, die men met Zn en // Cl echter in de aminoprodukten omzet, welke in zuren oplosbaar zijn en dus van dc onoplosbare carbonzuren gescheiden worden.

Wanneer meerdere l -houdende zijketens aanwezig zijn, Geschiedt dc oxydatie geleidelijk, gewoonlijk wordt dc langste zijketcn het eerst geoxydeerd.

Ook A Mn (\ in alkalische oplossing, kan als oxydnticmiddel dienst doen; wanneer de te oxydeeren verbinding teer is, wordt slechts eene beperkte hoeveelheid KOlf toegevoegd, daar uit het K Mn Ox bij de oxydatie toch reeds AW/ontstaat.

Andere oxydatiemiddelen zijn: Ka Fe(CN)s, A'0 Br, fft 02 en persulfaten.

De oxydatie wordt uitgevoerd in eene toegcsmolten buis of in een kolf met terugvloeikoeler; de verhitting heeft, om stooten te voorkomen, plaats in een chloorcalciumbad of men leidt lucht in tijdens het koken.

Verder moet nog opgemerkt worden, dat orthogesubstitueerde koolwaterstoffen, bij oxydatie met chroomzuur geheel verbranden (b. v. orthoxylol).

Rchalve koolwaterstoffen kunnen ook de vetaromatische ketonen met K Mn O., geoxydeerd worden (als tusschenprodukt ontstaan «-ketonzuren). Evenals de aliphatische zuren ontstaan verder dc aromatische carbonzuren door oxydatie van de overeenkomstige alkoholen en aldehyden: