is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thesen gebruikt worden (vergelijk de synthesen v. Gatterm a n n bij de aldehyden).

4- De zuren kunnen ook verkregen worden door vervanging van een reeds aanwezigen substituënt, door de carboxylgroep. Uit de halogeenderivaten verkrijgt men b v. de carbonzuren volgens de methode van K e k u 1 é. Wanneer men b. v. broombenzoldamp en koolzuur over natrium leidt, verkrijgt men benzoëzure ATa:

Ce II, Br + C Ot + 2 N„ w- C\ Hb. COO Na + Na Br.

5- Uit de primaire aminen verkrijgt men door diazoteeren, de diazoverbinding, die door hehandelen met cuprocyanide, in het nitril overgaat (S a ndmcye r),

Hh. NH; » C, H„ N: N Cl » Ct H&. CM

Men kan de nitrilen ook uit de sulfonzuren door smelten met KCN verkrijgen :

Cs lh. S Os AT+ KCN K\ S O, + C\ Hö. C N.

Uit de nitrilen verkrijgt men dan de zuren door verzeepen b. v. met verdunde zuren :

II O II _ o jj

C. //,. C~ ,V+ IIOII .V//3 -f- C, //,. C - OÏII C, H COOII HOU (oil

In plaats hiervan kan men de nitrilen ook verzeepen volgens de methode van B o u v e a u 11, zij worden dan eerst door verhitten met geconcentreerd zwavelvuur in het zuuramid veranderd en dit met IINO, ontleed (zie boven).

6. I it de sulfonzuren ontstaan de carbonzuren door smelten met Wtf-formiaat:

C6 .S 03 Ara -f II COO Na C\ //-. COO A'a 4- Na HS ()3

7- Uit de tweebasische zuren kan men één CO01 I-groep afsplitsen, door verhitting (b. v. van het zuuralkalizout):

C II ^ OOK LOOK ,

u 4 COOII C«7/> H + c °-.-

8. Synthese van Grignard (zie bij de alkoholen): Men laat Mg, aether en broombenzol op elkaar inwerken, waardoor