is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Benzamide vormt metaalverbindingen : interessant is liet zilverzout: C6 II, CO. NII Ag, met joodaethyl liij gewone

temperatuur behandeld, vormt dit n 1.: C. II- C " (2 ^ ■

6 " ^;V// '

benzimidoaethylaether; heeft de inwerking van joodaethyl echter bij hooge temperatuur plaats, dan ontstaat :

C], II c'-^"

6 " \A7/ Ct II

daaruit volgt dat de zilververbinding van benzamide bij hooger temperatuur eene andere structuur bezit, dus kan misschien ook benzamide in twee vormen reageeren.

Benzanilide, Ce IIW C O. NII Ce H:< kan beschouwd worden als een benzamide, waarvan een der amidowaterstofatomen door phenyl vervangen is.

Het wordt bereid uit benzoylchloride met aniline, of uit benzoëzuur met aniline, (waarbij eene omgebogen stijgbuis op de kolf waarin de reactie plaats heeft, dient om het water dat ontstaat, te verwijderen.)

C, II. CO OH + Ct //, NII, II., O + C\ II, CO. MI Ct II,

Het benzoëzuur wordt vooraf door smelten watervrij gemaakt. Benzanilide ontstaat ook uit benzophenonoxim door de Beekman n'sche omzetting :

C%Hh— C- Ct Hh CSII. C OH Q H;> C=0

II ||

N0H N-C,IIb -II

- QII,

H i p p u u r z u u r, C\ II5. CO. NII C //,. C001I\ kan evenzoo als derivaat van benzamide beschouwd worden, maar ook als benzoylderivaat van amidoazijnzuur of glykokoll, vandaar draagt het ook den naam van benzoylglykokoll (de zuren op deze wijze van amidozuren afgeleid, worden als „uurzuren" onderscheiden b.v.: salicyluurzuur, toluyluurzuur enz).

Het hippuurzuur is van groote physiologische beteekenis, het komt in aanzienlijke hoeveelheid in de urine der plantenetende dieren voor en kan daaruit ook worden afgescheiden. In de urine der carnivoren komt slechts weinig hippuur-