is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Benzoëzuurderivaten, welke door intreding van substituenten in de kern ontstaan.

Halogeenderivaten : Bij de directe inwerking der halogenen op benzoëzuur, ontstaat alleen de 111 e t a - verbinding. De o r t h ohalogeenderivaten verkrijgt men het best uit ö-amidobenzoëzuur (antliranilzuur) door diazoteering en vervanging der diazogroep door een halogeenatoom. Dc para verbindingen worden verkregen door oxydatie van de parahalogeenderivaten van toluol (het oxydeeren van orthohalogeentoluol gaat lastig).

Door reductiemiddelen, gaan de halogeenbenzoëzuren in benzoëzuur over.

o-Jodosobenzoëzuur, ontstaat evenals jodosobenzol, door het jodidchloride heen, maar kan ook direct door oxydatie van 0-joodbenzoëzuur verkregen worden, het heeft slechts zeer zwak zure eigenschappen, zoodat het ook eene formule kan hebben, waarin geen carboxylgroep voorkomt :

,, COOH .CO

C*H*<yu of C\Ht/y>0

OH.

De alkalische oplossing wordt door chloor tot o-jodobenzoëzuur geoxydeerd : COOH. C\ H,. 7 O,, dit heeft sterk zure eigenschappen.

Sulfoderivaten : Door sulfoneering van benzoëzuur ontstaat geen ortho-sulfobenzoëzuur, dit zou n.1. de kortste weg zijn voor de bereiding van sacharine of benzoëzuursulfinid (zie bij de toluolsulfonzuren). Sacharine is n.1. het inwendig anhydride van orthosulfaminbenzoëzuur.

De sulfobenzoëzuren zijn sterke tweebasische zuren.

Nitroderivaten : Bij het nitreeren van benzoëzuur ontstaat in hoofdzaak de met a verbinding, daarnaast ook ortho- en para-nitrobenzoëzuur. De nitreering heeft op de volgende wijze plaats : Men brengt een mengsel van benzoëzuur (door smelten van water bevrijd) en kaliumnitraat geleidelijk in geconcentreerd zwavelzuur, waarna zacht verhit wordt; het mengsel der isomeren wordt gescheiden door uit de waterige